<div align="center"> <h1>Tam gdzie umierają szczury...</h1> <h3>Po prostu moje życie. Nie opisane jednak w dzienniku dzień po dniu... Wejdź do środka mej szczurzej wieży i sam się przekonaj jak stąd widać świat, a widać go dość osobliwie...</h3> <p>szczur, wieża, rat, młotek, teoria, wiersz</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.toya.net.pl/~szczur" rel="nofollow">http://www.toya.net.pl/~szczur</a></p> </div>